Domů   Dolů  
obec Hartmanice SDH Hartmanice Sbor dobrovolných hasičů Hartmanice, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.

Historie


     Podle zápisů v hartmanské kronice byl Sbor dobrovolných hasičů v Hartmanicích založen v roce 1886.

     „Za starostování velectěného pána, pana Josefa Krále, rolníka v Hartmanicích, byl dne 28.11.1886 zdejší sbor dobrovolných hasičů založen..“

     V listinách obce z roku 1866 čteme:“ Když nejvíc sucho bylo a vody potočné nebylo v roku 1870 byly dva ohně, vyhořel Hnát a dovskej byt Koláře čp. 47. Roku 1873 to bylo velký pád ohně, první vyhořely u Mládků čp. 40, druhý vyhořely u Hnátů a za třetí vyhořely u Kalců. Bylo to akorát na mláďátka, když nejvíce sněhu napadnutýho bylo.“

     V bysterské hasičské kronice čteme zápis z roku 1880: „Dne 11. června o půl osmé ráno vyjel bysterský sbor se stříkačkou k požáru do obce Hartmanice, kde vyhořel domek čp. 62.“ A v roce 1883 při rozsáhlém požáru v Bystrém pomáhali s hašením i hartmanští.

     To vše jistě vedlo k založení sboru v Hartmanicích. Členové hartmanského sboru - dělníci, řemeslníci, rolníci a chalupníci vykonali za uplynulých 120 let mnoho užitečné práce.

     Vedeni ušlechtilou snahou pomoci všem, kteří toho potřebují, často v obtížných podmínkách bojovali se zhoubnými požáry a živelnými pohromami, aby zachránili hodnoty, které dlouhá léta vznikaly z potu a mozolů našich předků.

     Dnes jsou svědectvím jejich práce už jen vybledlé zápisy kronik, které podávají důkazy o jejich bezpříkladné obětavosti.

     Vzhledem k nedostatku historických pramenů neznáme jména zakládajících členů, známe pouze jejich podoby, ale nikdo z žijících hartmanských pamětníků nedokáže tváře na zažloutlé fotografii rozpoznat.

Domů   Nahoru